നീതിസാരം

“അപരീക്ഷ്യ  ന കര്‍ത്തവ്യം  കര്‍ത്തവ്യം സു പരീക്ഷ്യച നചേദ് ഭവതി  സന്താപോ  ബ്രാഹ്മണ്യാ ന കുലാദ്യഥാ ”     നല്ലവണ്ണം  പരീക്ഷിച്ച്‌ ഉറപ്പിച്ച ശേഷം  മാത്രമേ സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളൂവെന്ന് ഋഷിമാര്‍ പറയുന്നു . അല്ലാത്ത പക്ഷം  ദു:ഖിക്കേണ്ടി…

നീതി സാരം

ശ്രുയതാം ധര്‍മ്മ  സര്‍വ്വസ്വം  ശ്രുത്വാചൈവ  വിചാര്യതാം ആദ്മന  പ്രതികൂലാനി  പരേഷാന്ന വിചാരയേല്‍          നീതിസാരം   ശരിയായജീവിതം നയിക്കാനാണ്  ധര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഉപദേശിക്കുന്നത് .അവ  ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം  കേള്‍ക്കണം .കേട്ടതിനെ   ബുദ്ധികൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ചിന്തിച്ചശേഷം, ശരിയല്ല  എന്നു സ്വന്തം ആത്മാവിനു തോന്നുന്നവ …

Amaravila Asan Kairali People Program Video

Amaravila Asan Kairali People YouTube Episode

Good morning

Good morning to all

astrologer-purushothaman-asan

Astrologer Amaravila Purushothaman Asan – ACV News Program

Astrologer Amaravila Purushothaman Asan program video from ACV News Channel.

unnamed

ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള്‍ 02-09-2015  ( Character   of   Today’s  star )

മലയാള ദിവസം 1191 ചിങ്ങo 17 ആഴ്ച-  wednesday  ബുധന്‍ നക്ഷത്രം-  അശ്വതി 26.49 തുടര്‍ന്ന്‍ ഭരണി   (Aswathy 26.49 then  Bharani) തിഥി – കൃഷ്ണ പക്ഷ  ചതുര്‍ഥി  10.17 തുടര്‍ന്ന് പഞ്ചമി (Krishna paksha    chathurdhi 10.17 then …

ilippa_03

ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള്‍ 01-09-2015  രേവതി  നക്ഷത്ര ഫലം

  മലയാള ദിവസം 1191 ചിങ്ങo 16 ആഴ്ച-   Tuesday  ചൊവാഴ്ച്ച നക്ഷത്രം- ഉത്രട്ടാതി  7.14 തുടര്‍ന്ന്‍ രേവതി  (uthra badra 7.14 am then  Revathi) രേവതി നക്ഷത്രവൃക്ഷം—ഇരിപ്പ തിഥി – കൃഷ്ണ പക്ഷ തൃതിയ 1.24pm തുടര്‍ന്ന്  ചതുര്‍ഥി…

220px-Borassus_flabellifer_1

ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള്‍ 31-08-2015

മലയാള ദിവസം 1191 ചിങ്ങo 15             ( ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര വൃക്ഷം  കരിമ്പന ) ആഴ്ച-   monday  തിങ്കളാഴ്ച നക്ഷത്രം-  പൂരുരുട്ടാതി 9.56 തുടര്‍ന്ന്‍ ഉത്രട്ടാതി   (Poorva  badra 09.56 then  uthra…

Pooradam

ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള്‍ 26-08-2015(പൂരാടം നകഷത്ര ഫലം )

  മലയാള ദിവസം 1191 ചിങ്ങo 10 ആഴ്ച-   Wednesday ബുധന്‍ നക്ഷത്രം-  പൂരാടം 21.59 തുടര്‍ന്ന്‍ ഉത്രാടം  (Poorva ashada 21.59 then  uthrashada) തിഥി – ശുക്ലപക്ഷ  ഏകാദശി 11.41am തുടര്‍ന്ന് ദ്വാദശി (shukla paksha    Ekadasi  11.41…

ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള്‍ 25-08-2015

മലയാള ദിവസം 1191 ചിങ്ങo 09 ആഴ്ച-   Tuesday ചൊവ്വാഴ്ച നക്ഷത്രം- മൂലം 22.59 തുടര്‍ന്ന്‍ പൂരാടം  (Moolam 22.59  then Poorva ashada) തിഥി – ശുക്ലപക്ഷ ദശമി 13.05 തുടര്‍ന്ന് ഏകാദശി (shukla paksha  Dasami  13.05 pm…