ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള്‍ 30-06-2014

pushya

 

ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള്‍ 30-06-2014

മലയാള ദിവസം 1189 മിഥുനം 16

ആഴ്ച-   Monday

നക്ഷത്രം    പൂയം11.51 am  ശേഷം –ആയില്യം  ( pushya 11.51am)

തിഥി –    ശുക്ലപക്ഷ ത്രിതിയ    (   suklapaksha trithiya 19.56 ).

സൂര്യ ഉദയം – 6.11 am,  അസ്തമയം  6.40 pm (തിരുവനന്തപുരം)

അഭിജിത്ത് മുഹൂര്‍ത്തം – 12.20 to 12.44 PM

വാരാധിപന്‍ – ചന്ദ്രന്‍  (  chandra   bhagavan—today’s god)

ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകതകള്‍-  പൂയം-  വിദ്യാരംഭം ചോറൂണ്‍ ഗൃഹപ്രവേശം സ്ഥലം,വാഹനം വാങ്ങല്‍  തുടങ്ങിയവക്കു  സ്വീകാര്യമാണ്..

രാഹുകാലം –      07.30  to 09.00am

നക്ഷത്രരത്നം     ,  star  stone  of pushya– blue saphire

ഇന്ന് വെള്ള  വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കാം. വെള്ളതാമര, പിച്ചി, മുല്ല , നന്ദ്യാര്‍വട്ടം  തുടങ്ങിയ  പുഷ്പങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ശിവന്  അര്‍ച്ചന നടത്തുകയും ഭജിക്കുകയും ചന്ദ്ര   ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുകയുംചെയ്യുന്നത് ഉത്തമം. ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ദര്‍ശനം നടത്താം.വെളുത്ത പുഷ്പഹാരങ്ങള്‍ നടയ്ക്കല്‍ വയ്ക്കാം,പാല്‍പായസ നിവേദ്യം നടത്തുകയും ചെയ്യാം.

ചന്ദ്ര ഗായത്രി

ഓം സുധാകരായ വിദ്മഹെ

ഔഷധീശായ ധിമഹെ

തന്നോ സോമ:പ്രചോതയാദ്

Ohm sudhaakaraya vidmahe

Oushadheesaya dhimahe

Thanna:soma:prachothayad.

(chant this chandra gayathri today